+36 30/693-2177 titkarsag@bujdosoiroda.com

Tájékoztató az ügyvédi munkadíjról

Az ügyvéd és ügyfele közötti megbízási jogviszonyt az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény szabályozza. A törvény 23. § (1) – (2) bekezdésének rendelkezései szerint: Az ügyvéd és a megbízó között a megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodtak a megbízás tartalmában, a megbízási díjban és az előrelátható költségekben. A felek költségátalány alkalmazását is kiköthetik. A megbízást – a tanácsadás esetét kivéve – írásba kell foglalni. Az írásba foglalás elmaradása a megbízás érvényességét nem érinti, de ilyen esetben a megbízás tartalmának bizonyítása a megbízottat terheli.” 

Elsősorban a megbízási díj biztosítja az ügyvédi iroda bevételét. Az iroda ebből fedezi fenntartását, munkatársai javadalmazását, valamint a felmerülő egyéb költségeket.

A törvény szövegezéséből látható, hogy az ügyvédi megbízási díj mértékére vonatkozóan Magyarországon nincs kötelező előírás, a díj mértékében az ügyfél és az ügyvéd szabadon állapodhat meg.

A megbízási díj nagyságát mindig az ellátandó ügy típusa, súlya, bonyolultsága határozza meg. A gondos és szakszerű ügyellátás követelményeire figyelemmel, az egyes ügyvédi megbízások ellátásához szükséges időtartam minden esetben eltérő lehet, ami szintén befolyásolja a megbízási díj mértékét.

Számunkra kiemelt fontossággal bír, hogy ügyfeleink az általunk javasolt díjat arányban állónak tartsák az adott ügy ellátása során ténylegesen kifejtett tevékenységgel. Éppen ezért a megbízás létrejötte előtt teljes körű tájékoztatást adunk a megbízási díj mértékéről, számításának módjáról, a várható egyéb költségekről, hiszen leendő ügyfeleink csak ezen információk birtokában hozhatnak megalapozott döntést a megbízásról.